Ζόγκα μήκους 8cm με μολύβι βάρους 60gr.

 
 
 

Ζόγκα μήκους 11cm με μολύβι βάρους 140gr.

 
 
 

Ζόγκα επαγγελματική, βάρους 140γρ μήκους 11cm, και συρματόσχοινο 150lb.

 
 
 

Ζόγκα με αγκίστρι VMC No3 και μολύβι βάρους 350γρ., συνολικού μήκους 14cm.

 
 
 

Φαγκρόζογκα με σύρμα, και ενισχυμένο στριφτάρι, με αγκίστρι Maruto Ιαπωνίας No3 και μολύβι βάρους 350γρ, συνολικού μήκους 14cm.

 
 
 

Φαγκρόζογκα με αγκίστρι VMC No1 και μολύβι βάρους 110γρ, συνολικού μήκους 9cm.

 
 
 

Φαγκρόζογκα με αγκίστρι VMC No2 με μολύβι βάρους 230γρ, και συνολικού μήκους 11cm.

 
 
 

Φαγκρόζογκα με συρμάτινο παράμαλο 150lb, με αγκίστρι VMC No2, με μολύβι 230γρ και μήκος 11cm.

 
 
 

Ζόγκα με φωσφορούχο μολύβι βάρους 140gr, με αγκίστρι VMC, ιδανική για φαγκριά.

 
 
 

Ζόγκα με θέση για παράμαλο κλέφτη (χωρίς κλέφτη), βάρους 140γρ, με αγκίστρι VMC, συνολικού μήκους 11cm.

 
 
 

Ζόγκα με κλέφτη, και μολύβι βάρους 140γρ, με 3D ματάκια, και αγκίστρι VMC.

 
 
 

Ζόγκα φωσφορούχα, βάρους 140γρ.