Παραγάδι αρματωμένο UNO με 100 αγκίστρια μεγέθους Νο12

 
 
 

Παραγάδι αρματωμένο UNO με 100 αγκίστρια μεγέθους Νο13

 
 
 

Παραγάδι αρματωμένο UNO με 100 αγκίστρια μεγέθους Νο14

 
 
 

Παραγάδι αρματωμένο UNO με 100 αγκίστρια μεγέθους Νο15

 
 
 

Παραγάδι αρματωμένο UNO με 150 αγκίστρια μεγέθους Νο12

 
 
 

Παραγάδι αρματωμένο UNO με 150 αγκίστρια μεγέθους Νο13

 
 
 

Παραγάδι αρματωμένο UNO με 150 αγκίστρια μεγέθους Νο14

 
 
 

Παραγάδι αρματωμένο UNO με 150 αγκίστρια μεγέθους Νο15