Τα ελατήρια είναι είδος ψαρέματος νέο στην Ελλάδα που γρήγορα απέκτησε πολλούς φίλους λόγω της ευκολίας και της αποδοτικότητας του στο ψάρεμα. Η τεχνική του είναι πολύ απλή και στην ουσία είναι το εργαλείο, που μας φέρνει κοντά τα ψάρια λόγω της μαλάγρας.