Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Τα κουταλάκια Standard Slim είναι εξαιρετική επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση σε δυνατά ρεύματα. Το αεροδυναμικό τους σχήμα τα κάνει ιδανικά για μακρινές βολές. Με ομαλές και σαγηνευτικές κινήσεις προσελκύουν τα πολλά είδη ψαριών.

 
 
 

Κουταλάκι συρτής με υδροδυναμικό σχεδιασμό για ρεαλιστική πλεύση μήκους 75mm και βάρους 20gr εφοδιασμένο με σαλαγκιά και φουντίτσα.

 
 
 

Κουταλάκι συρτής με υδροδυναμικό σχεδιασμό για ρεαλιστική πλεύση μήκους 70mm και βάρους 20gr εφοδιασμένο με extra σαλαγκιά και φουντίτσα.

 
 
 

Κουταλάκι συρτής με υδροδυναμικό σχεδιασμό για ρεαλιστική πλεύση μήκους 65mm και βάρους 20gr εφοδιασμένο με σαλαγκιά και φουντίτσα.