Κουταλάκι συρτής με υδροδυναμικό σχεδιασμό για ρεαλιστική πλεύση μήκους 75mm και βάρους 20gr εφοδιασμένο με σαλαγκιά και φουντίτσα.

 
 
 

Κουταλάκι συρτής με υδροδυναμικό σχεδιασμό για ρεαλιστική πλεύση μήκους 70mm και βάρους 20gr εφοδιασμένο με extra σαλαγκιά και φουντίτσα.

 
 
 

Κουταλάκι συρτής με υδροδυναμικό σχεδιασμό για ρεαλιστική πλεύση μήκους 65mm και βάρους 20gr εφοδιασμένο με σαλαγκιά και φουντίτσα.