Βέλος τούνας από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 13cm.

 
 
 

Βέλος τούνας από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 13cm.

 
 
 

Καμάκι με 3 δόντια πάχους 6mm.

 
 
 

Καμάκι με 4 δόντια πάχους 6mm.

 
 
 

Καμάκι με 5 δόντια πάχους 6mm.

 
 
 

Καμάκι με 6 δόντια πάχους 6mm.

 
 
 

Καμάκι με 3 δόντια πάχους 4,00mm.

 
 
 

Καμάκι με 4 δόντια πάχους 4,00mm.