ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η εταιρία Δίας Α.Ε ιδρύθηκε το 1992 και μέσω μιας σειράς εξαγορών και συνεχόμενων επενδύσεων αναδείχθηκε ως μια από τις πρωτοπόρες, πλήρως καθετοποιημένες εταιρίες στο μεσογειακό κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές εξαγορές, συγκαταλέγονται και αυτές των εταιριών Neptunus Α.Ε, Ζωονομή Α.Ε, Mare Nostrum Α.Ε και Μέρκος Α.Ε.

Ο οργανωμένος ποιοτικός έλεγχος σε συνδυασμό με την επίτευξη της πλήρης, από το 2007, καθετοποίησης της παραγωγής, έχουν μετατρέψει τον Δια σε έναν όμιλο με την δυνατότητα να ελέγχει πλήρως την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των ενεργειών του, σε προϊοντικό  και χρηματοοικονομικό επίπεδο.